* Giải thưởng sẽ bao gồm hiện kim và hiện vật đến từ Nhà Tài Trợ, thông tin được cập nhật

Lịch trình sự kiện

- Tất cả các VDV có mặt tại Quảng trường Lâm Viên trước giờ xuất phát ít nhất 15 phút

- 8:00PM là thời gian giới hạn (cut-off time) cho các cự lý thi đấu, ngoài ra ở mỗi nội dung thi đầu sẽ có các điểm giới hạn thời gian (cut-off time) khác nhau trên đường đua